episode link

14. Hur går det med energibranschens förflyttning?