episode link

#11 - Att vara ekonom inom tillverkningsbranschen och jobba med kvalitetsfrågor