Startup My Way - Bogusz Pękalski

SMW 021: Moje podsumowanie roku 2018 i plany na 2019