episode link

Curt Rice om kjønnsbalanse og mangfold i forskning