episode link

Svårt att rekrytera utvecklare – men IT-pedagogerna ska bli fler