Yeah, THAT Can't be good - A Eureka Re-Watch

S2E6 Noche de Suenos