episode link

Tobias Carlson, akututvecklingschef Sahlgrenska - Kortare köer och bättre vård