საუბრები ნაპოლეონზე

ნაწილი 34: მესამე კოალიციის ომი, ნაწილი 1 - ულმი

Link:
Embed: