episode link

Nyhetsveckan #79 – SAS totala haveri, slösaktiga Malmö, hemlöse Rolf fick SD-hjälp