Radio chehrazi - رادیو چهرازی

https://anchor.fm/radio-chehrazi

Radio chehrazi - رادیو چهرازی

Radio chehrazi - رادیو چهرازی

250 Followers
11 Episodes
Follow Share 
250
Followers
11
Episodes
Category: Podcasting
Last Update: 2019-02-10
Claim Ownership

رادیو چهرازی پادکستی است که در سال ۱۳۹۲ ضبط شد. ایده ی آن این است که گویی عده‌ ای از بیماران آسایشگاه چهرازی (ابراهیم چهرازی) رادیویی ضبط می‌ کنند. داستان زندگی چند نفر به نام های علی، حبیب، جمشید و دلبر (دختری که همه ی بیماران آسایشگاه عاشق او هستند) با کاراکتر هایی به یاد ماندنی و دوست داشتنی با موضوعات احساسی و اجتماعی در یک آسایشگاه روانی واقع در تهران است.