FINNOMENA

FINNOMENA

382 Followers
27 Episodes
Follow Share 
382
Followers
27
Episodes
Category: Business
Last Update: 2019-05-17
Claim Ownership

Podcast เกี่ยวกับ ธุรกิจ การเงิน การลงทุน กองทุนรวม หุ้น วางแผนการเงิน แบบเข้าใจง่าย

1 FinTech Startup - Ep 4 : ปอกเปลือก Marketing ใน FinTech Startup จากประสบการณ์คนทำงานจริง 2019-05-17
Play

Download
2 Financial Life – EP 9 : รู้ทัน 7 อย่างที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหาทางดึงเงินจากกระเป๋าคุณมาก 2019-05-08
Play

Download
3 Financial Life – EP 8 : อย่าวัดความ "รวย" ด้วยตัว "เงิน" 2019-04-25
Play

Download
4 FinTech Startup - Ep 3 : ความท้าทายของสายอาชีพ UX/UI กับสิ่งที่ควรรู้ 2019-04-19
Play

Download
5 Financial Life - EP 7 : “ความสุข” มันอยู่ที่ไหน ถ้าไม่ใช่ที่ “เงิน” 2019-04-19
Play

Download
6 Financial Life - EP 6 : ลดคือเพิ่ม เพิ่มคือลด 2019-04-11
Play

Download
7 Financial Life - EP 5 : สุขการจากใช้เงิน ใครๆก็อยากได้ แต่... 2019-04-05
Play

Download
8 Financial Life – EP 4 : อย่ายึดติดที่ตัวบุคคล แต่จงยึดถือในหลักการ 2019-04-02
Play

Download
9 FinTech Startup - Ep 2 : สิ่งที่ควรรู้ ก่อนคิดจะอยากเป็น Dev ให้ FinTech Startup 2019-03-26
Play

Download
10 Financial Life - EP 3 : พร ๓ ประการในการออมและการลงทุน 2019-03-19
Play

Download