VOV - Kinh tế Tài chính

https://anchor.fm:443/s/84e912c/podcast/rss

VOV - Kinh tế Tài chính

VOV - Kinh tế Tài chính

24 Followers
628 Episodes
Follow Share 
24
Followers
628
Episodes
Category: Podcasting
Last Update: 2020-01-23
Claim Ownership

Với các chuyên mục chính lần đầu tiên có trên VOV: "Trước giờ mở cửa", "Dòng chảy kinh tế", "Tuyên chiến với gian lận thương mại" thường xuyên cập nhật tin tức, vấn đề, sự kiện về tài chính, kinh tế, ... Hãy search "VOV" trên ứng dụng để nghe các kênh khác của VOV Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support