پادکست تیمچه

https://anchor.fm/s/7c503e4/podcast/rss

پادکست تیمچه

پادکست تیمچه

48 Followers
8 Episodes
Follow Share 
48
Followers
8
Episodes
Category: Business
Last Update: 2019-06-19
Claim Ownership

پادکست تیمچه در حوزه اقتصاد و بیزینس موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته را مورد بررسی قرار میدهد. در هر پرونده چند اپیزود شامل مقاله و مصاحبه منتشر خواهد شد.