پادوک | Podook

پادوک | Podook

7 Followers
10 Episodes
Follow Share 
7
Followers
10
Episodes
Category: Podcasting
Last Update: 2019-11-07
Claim Ownership

پادکست کتاب‌خوانی پادوک پنجشنبه‌ی هر هفته با خوانش یک داستان کوتاه و معرفی یک نویسنده و کتاب منتشر می‌شود.