رادیو کارنکن

https://anchor.fm/s/707d954/podcast/rss

رادیو کارنکن

رادیو کارنکن

17 Followers
9 Episodes
Follow Share 
17
Followers
9
Episodes
Category: Podcasting
Last Update: 2019-01-16
Claim Ownership

کار نکن داستان زندگی آدماییه که با شغلشون زندگی میکنند. توی این پادکست در مورد شغل با آدمهای مختلف حرف میزنیم.