رادیو کارنکن
505 Followers
51 Episodes
Follow Share 
505
Followers
51
Episodes
Category: Business
Last Update: 2022-03-10
Claim Ownership

کار نکن داستان زندگی آدماییه که با شغلشون زندگی میکنند. توی این پادکست در مورد شغل با آدمهای مختلف حرف میزنیم.