หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

http://dhamma.libsyn.com/luangpor

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

2.4k Followers
1176 Episodes
Follow Share 
2.4k
Followers
1176
Episodes
Category: Buddhism
Last Update: 2020-03-29
Claim Ownership

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

1 ต้องภาวนาทุกวัน : หลวงพ่อปราโมทย์​ 1 ก.พ. 63 B (630201B) 2020-03-29
Play

Download
2 คุ้มครองรักษาจิตได้ จะพ้นจากบ่วงแห่งมาร : หลวงพ่อปราโมทย์​ 1 ก.พ. 63 A (630201A) 2020-03-26
Play

Download
3 ฝึกจนกระทั่งใจไม่ทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 31 ม.ค. 63 (630131) 2020-03-23
Play

Download
4 หัดดูจิตออกนอก : หลวงพ่อปราโมทย์​ 28 ม.ค. 63 (630128) 2020-03-20
Play

Download
5 วิธีอยู่เหนือโลก-เข้าถึงโลกุตระ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 26 ม.ค. 63 (630126) 2020-03-17
Play

Download
6 ดำรงสติเฉพาะหน้า : หลวงพ่อปราโมทย์​ 25 ม.ค. 63 B (630125B) 2020-03-14
Play

Download
7 เจริญสติคือหัดอ่านสภาวธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์​ 25 ม.ค. 63 A (630125A) 2020-03-11
Play

Download
8 อย่าเปลี่ยนกรรมฐานบ่อยๆ จะไม่ได้หลัก : หลวงพ่อปราโมทย์​ 24 ม.ค. 63 (630124) 2020-03-08
Play

Download
9 การชักบังสุกุล : หลวงพ่อปราโมทย์​ 21 ม.ค. 63 (630121) 2020-03-05
Play

Download
10 หมาบ้างับไม้ค้อน : หลวงพ่อปราโมทย์​ 19 ม.ค. 63 B (630119B) 2020-03-02
Play

Download