หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

https://dhamma.libsyn.com/luangpor

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
5.8k Followers
1750 Episodes
Follow Share 
5.8k
Followers
1750
Episodes
Category: Religion & Spirituality
Last Update: 2022-05-18
Claim Ownership

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

1 [คลิปสั้น] จิตต้องตั้งมั่นจึงจะเห็นไตรลักษณ์ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 3 2022-05-18
Play

Download
2 [คลิปสั้น] วิปัสสนามีหน้าที่ล้างความเห็นผิด หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 3 เ 2022-05-18
Play

Download
3 [คลิปสั้น] เครียดเพราะมีปัญหาสุขภาพควรทำอย่างไร หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺ 2022-05-16
Play

Download
4 [คลิปสั้น] ก้อนกลมๆ แท่งขาวๆ แสงสีต่างๆ ที่เห็นเวลาทำสมาธิคืออะไร หลวงพ 2022-05-16
Play

Download
5 [คลิปสั้น] สัญญาไม่ใช่ศัตรูของปัญญา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 2 เม.ย. 65 (650402) 2022-05-13
Play

Download
6 [คลิปสั้น] ถ้าศีลดีสมาธิก็เกิดง่าย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 2 เม.ย. 65 (650402) 2022-05-13
Play

Download
7 [คลิปสั้น] จิตไม่ได้ไหลไปไหลมา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 27 มี.ค. 65 (650327) 2022-05-11
Play

Download
8 [คลิปสั้น] ศีลอัตโนมัติ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 27 มี.ค. 65 (650327) 2022-05-11
Play

Download
9 [คลิปสั้น] การเจริญสติในชีวิตประจำวัน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 26 มี.ค. 65 (6503 2022-05-09
Play

Download
10 [คลิปสั้น] เรียนจุดเล็กๆ จะเข้าใจทั้งหมด หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 26 มี.ค. 6 2022-05-09
Play

Download