DOWNLOAD
Litterært skriftemål Litterært skriftemål

Vi stopper opp ved skjønnlitteraturen som vi synes utmerker seg ved å berøre tro, tvil og eksistensielle spørsmål. Alf Kjetil Walgermo leder samtalene fra Kulturhuset på Youngstorget i Oslo.


Get this podcast on your phone!

Search " Litterært skriftemål " in App to add this podcast

Free Podcast hosting

Start your own podcast is as easy as:

1. Upload your video/audio file. 2. Compose and publish your post. 3. It is done. Your podcast is live now.

Set up your free account now!