DOWNLOAD
Salomons Palæ - fra loge til bolig Salomons Palæ - fra loge til bolig

En fortælling om en bygnings forvandling gennem tiden. Huset I Klerkegade 2 har haft mange forskellige beboere. Frimurerlogen, besat under Anden Verdenskrig, musikvidenskab, men nu forvandles den.


Get this podcast on your phone!

Search " Salomons Palæ - fra loge til bolig " in App to add this podcast

Free Podcast hosting

Start your own podcast is as easy as:

1. Upload your video/audio file. 2. Compose and publish your post. 3. It is done. Your podcast is live now.

Set up your free account now!