DOWNLOAD
Dimman Dimman

Dimman är en podcast om urban norm och centrum/periferi. Dimman skapar utrymme åt röster från lands-/glesbygd och småstad där de medverkande själv bestämmer ämnen och riktning på samtalet.


Get this podcast on your phone!

Search " Dimman " in App to add this podcast

Free Podcast hosting

Start your own podcast is as easy as:

1. Upload your video/audio file. 2. Compose and publish your post. 3. It is done. Your podcast is live now.

Set up your free account now!