Comments (2)

To leave or reply comments, please download free Podbean iOS App or Android App.

Trì hoãn sẽ bỏ qua quá nhiều cơ hội

23 days ago reply 0

Ra quyết định nhanh không trì hoãn , không mất thời gian với những người không ra quyết định, cảm ơn thầy rất nhiều

23 days ago reply 0