Comments (3)

To leave or reply comments, please download free Podbean iOS App or Android App.

Tuyệt vời

4 days ago reply 0

Hoàn thành hơn hoàn hảo. Cảm ơn Thầy đã chia sẻ những bài học quý báu

9 days ago reply 0

Dạ thầy, sự hoàn hảo chính là nguyên nhân đẫn đến sự trì hoãn. E cảm ơn thầy. Thầy thực sự phi thường, làm việc mọi nơ, mọi lúc

9 days ago reply 1