Comments (1)

To leave or reply comments, please download free Podbean iOS App or Android App.

הקשבתי לשידור ה-1. הדברים שנאמרו על היותם מאוד מורכבים, עושים סדר בכאוס שמנסה ההנהגה המטורללת לצקת בחיינו. זה פשוט מטריף את הדעת לדעת שיש הנהגה שלא עושה לא את מה שחשוב, לא את מה שצריך ולא את מה שהעם רוצה. כי גם אם הליכוד מנצח בבחירות, עדין מרבית העם בעד היפרדות מהפלשתינאים והקמת 2 מדינות ל-2 עמים.

1 years ago reply 0