Comments (1)

To leave or reply comments, please download free Podbean iOS App or Android App.

כל מילה בסלע! זאת ועוד: ב-2002 מחקו באחת את שלושה הלאווים של ח'ארטום ('67). מאז הוסיפו שינוי מהותי: ההסדר האזורי לא חייב להמתין להסדר עם הפלסטינים (כפי שנקבע במקור); ההתקדמות לקראתו יכולה להתחיל במקביל להתקדמות עם הפלסטינים. חלון הזדמנות שלא יישאר פתוח לעד. חבל שיוחמץ!

4 years ago reply 0