Comments (3)

To leave or reply comments, please download free Podbean iOS App or Android App.

Những gì ta cho đi sẽ còn mãi mãi, cho nên thầy mãi mãi luôn ở trong lòng mọi người Trời ban cho những người con đất Việt một người thầy vĩ đại lấy tâm là chính đó là thầy Phạm Thành Long

22 days ago reply 0