Comments (1)

To leave or reply comments, please download free Podbean iOS App or Android App.

Det var inspirerende og godt å høre Silje Nordahl Sylte! Inspirerende fordi hun deler om å tørre å ta sats. Godt fordi rådet hennes er å alltid søke Gud.🛐

7 months ago reply 0