Comments (2)

To leave or reply comments, please download free Podbean iOS App or Android App.

Thầy ơi ! giúp vợ chồng của em từ miền Tây bây giờ Ở Đà Nẵng. bắt đầu vào làm tiếp thị cho aquaking. Xin Thầy cho vợ chồng con 3 người cần được sự quan tâm của Thầy. giới thiệu em vợ chồng cô Vân máy lọc nước với ạ

6 months ago reply 0

Thầy quá tuyệt vời 👍👍

6 months ago reply 0