framtidensfardigheter

 
Framtidens färdigheter - en podcast från tankesmedjan Futurion

Jobb försvinner inte – dom förändras. AI påverkar alla jobb i alla branscher och för att stå bättre rustade inför framtiden behöver vi ha koll på framtidens färdigheter.

Vad är grejen med facket?

En podcast från Futurion om fackföreningar och den svenska partsmodellens roll för demokrati och välstånd

Datadriven – en podd om integritet i arbetslivet

Genom digitalisering och ökat distansarbete har arbetsgivarens möjligheter att övervaka sina medarbetare aldrig varit större än nu. Futurions Ann-Therese Enarsson diskuterar motiv, risker och framtidsscenarier tillsammans med internetexperten Mattias Beijmo och fler inbjudna gäster.

Go Mobile

Get podcasts on your phone today