company logo

Fasciaguiden

Fasciaguiden: Om kroppen, ny forskning och en förändrad syn på hälsa, värk och smärta

 
Fasciaguiden

Fasciaguiden är en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa värk och smärta Just nu pågår en global revolution inom anatomisk forskning, som i grunden förändrar vår syn på människokroppen. Det handlar om Fascia, ett nätverk av bindväv utan början och slut, som omsluter allt i kroppen, från muskler och skelett, till organ och celler Fasciaguiden finns för att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt Det är en podcast om vetenskap och beprövad erfarenhet, om filosofi och nya insikter, om praktisk tillämpning av ny forskning och om de små sakerna som gör skillnad för ditt välmående

Fasciaguiden Häst

Fasciaguiden häst är en podcast om hästar, om ny forskning och om en förändrad syn på hästhållning och hästens välfärd De senaste årens forskning och insikter har lett till en förnyad diskussion om vad vi gör med våra hästar, hur de påverkar dem och hur vi kan bidra till hästens välmående. Med avstamp i ny förståelse för Fascia, det nätverk av bindväv utan början och slut, som omsluter allt i kroppen, från muskler och skelett, till organ och celler, ta vi detta helhetstänk in i hästvärlden Hur ser vi hästhållning som en helhet? Fasciaguiden häst finns för att ge kunskap om hästhållning på ett enkelt sätt. Det är en podcast om vetenskap och beprövad erfarenhet, om perspektiv och nya insikter, om praktisk tillämpning av ny forskning och om de små sakerna som gör skillnad för hästens välmående.

Fasciaklinikerna

Fasciaklinikernas podcast handlar om HUR vi försöker hjälpa alla dessa människor som går runt med bl.a. ryggvärk och nackproblem Den är riktad till dig som vill jobba med det här, alltså driva klinik eller jobba på en klinik - men den är öppen för alla då mycket av det vi pratar om går att applicera på andra aspekter av livet. Medverkande är Axel Bohlin, redaktör för Fasciaguiden, Per Johansson, doktor i humanekologi & idéhistoriker och Ivar Bohlin, VD för Fasciaklinikerna.

Fascia Natal Guide

Fascia Natal Guide är en podcast om kroppen, om graviditet och förlossning och om en förändrad syn på vad det innebär att föda barn Ambitionen är att ge kvinnor kunskap om vad som händer med deras kropp under graviditeten och makten att själva kunna påverka sin förlossning

The Fascia Guide

The Fascia Guide is a podcast about the body, new research, and a changing perspective on health, pain, and discomfort. Right now, a global revolution is unfolding in anatomical research, fundamentally altering our view of the human body. It focuses on Fascia, a network of connective tissue with no beginning or end, enveloping everything in the body, from muscles and bones to organs and cells. The Fascia Guide exists to provide knowledge about the body in a simple way. It’s a podcast about science and proven experience, about philosophy and new insights, about the practical application of new research, and about the little things that make a difference to your well-being.

Go Mobile

Get podcasts on your phone today