พิกัดเพศ

พิกัดเพศ

65 Followers
330 Episodes
Follow Share 
65
Followers
330
Episodes
Category: TV & Film
Last Update: 2021-04-25

พิกัดเพศ

1 พิกัดเพศ EP. 109: เพศหลากสี ในที่ทำงาน 2021-04-25
Play

Download
2 พิกัดเพศ EP. 108: “แฟมิลี-เฟรนด์ลี” ที่ทำงานดูแลคนทำงานและครอบครัว 2021-04-18
Play

Download
3 พิกัดเพศ EP. 107: ลูกสาวหรือลูกชาย ใครจะได้เป็น “ทายาทธุรกิจ” 2021-04-11
Play

Download
4 พิกัดเพศ EP. 106: คู่มือพ่อแม่ ดูแลลูกหลาน LGBT 2021-04-04
Play

Download
5 พิกัดเพศ EP. 105: “เลี้ยงเดี่ยว” ไม่เดียวดาย 2021-03-28
Play

Download
6 พิกัดเพศ EP. 104: ข่มขืนผ่านจอพอกันที 2021-03-21
Play

Download
7 พิกัดเพศ EP. 103: กระแสการเลิกราหย่าร้างตอน “สูงวัย” 2021-03-14
Play

Download
8 พิกัดเพศ EP. 102: วิกฤตลูกผู้ชาย จีนมองคนรุ่นใหม่ “ไม่แมน” มากขึ้น 2021-03-07
Play

Download
9 พิกัดเพศ EP. 101: คอนเทนต์ยุคใหม่ ไม่แบ่งเพศ 2021-02-28
Play

Download
10 พิกัดเพศ EP. 100: เกิดดี มีรางวัล กระตุ้นอัตราการเกิดของประชากร 2021-02-21
Play

Download