ژرفا - Zharfa

ژرفا - Zharfa

153 Followers
12 Episodes
Follow Share 
153
Followers
12
Episodes
Category: Natural Sciences
Last Update: 2020-01-05

داستانها و خبرهایی از ژرفای اقیانوس. ما سعی میکنیم با روایتهای جذاب، عجیب اما واقعی توجه شما را به دریاها و اقیانوسها جلب کنیم. همچنین ما بهتون آموزش میدیم که چطور با سبک زندگی پایدار میتونید به سلامت دریاها و اقیانوسها کمک کنید.ادرس سایت ژرفا:http://zharfapodcast.com/