برنامه دیدگاه خارجی از چین

http://feed.cri.cn/rss/c400ab24-8be6-4ba9-8826-701a1a2d3416

برنامه دیدگاه خارجی از چین

برنامه دیدگاه خارجی از چین

0 Followers
1 Episodes
Follow Share 
0
Followers
1
Episodes
Category: Podcasting
Last Update: 2014-12-08
Claim Ownership

دیدگاه خارجی نام یکی از برنامه های تهیه شده در بخش فارسی رادیو بین المللی چین است که هر هفته روزهای یک شنبه برای شنوندگان فارسی زبان پخش می شود. همان طور که از نام این برنامه پیداست، دیدگاه خارجی براساس احساسات و نگاه مستقیم گزارشگر ایرانی از فرهنگ و زندگی مردم چین است. تهیه گزارش با همراهی همکار چینی و با گشت و گذار در محله ها و اماکن گوناگون شهر و گفت و گو با مردم محلی صورت می گیرد.