DOWNLOAD
הספינר הספינר

הספינר - הפודקאסט שיחשוף איך כותרות ותוכן תקשורתי מעוצבים כדי לקדם מטרות פוליטיות


Get this podcast on your phone!

Search " הספינר " in App to add this podcast

Free Podcast hosting

Start your own podcast is as easy as:

1. Upload your video/audio file. 2. Compose and publish your post. 3. It is done. Your podcast is live now.

Set up your free account now!