رادیو نیست

رادیو نیست

583 Followers
45 Episodes
Follow Share 
583
Followers
45
Episodes
Category: Podcasting
Last Update: 2020-09-12

پادکست گفت و گو محور فارسی. رادیو نیست یک پادکست گفتگو محور فارسی است که هفتگی منتشر می شود. این گفت و گو ها ساختار مشخص و ثابتی ندارند، رسمی نیستند و موضوع مشخصی هم ندارند. فقط قراره با هم حرف بزنیم.