رادیو نیست

رادیو نیست

611 Followers
48 Episodes
Follow Share 
611
Followers
48
Episodes
Category: Podcasting
Last Update: 2020-10-17

پادکست گفت و گو محور فارسی. رادیو نیست یک پادکست گفتگو محور فارسی است که هفتگی منتشر می شود. این گفت و گو ها ساختار مشخص و ثابتی ندارند، رسمی نیستند و موضوع مشخصی هم ندارند. فقط قراره با هم حرف بزنیم.