Tru og meining i gammal tid

https://anchor.fm/s/9ee8909c/podcast/rss

Tru og meining i gammal tid
11 Followers
46 Episodes
Follow Share 
11
Followers
46
Episodes
Category: History
Last Update: 2023-09-24
Claim Ownership

Korleis skapte folk i Norden meining i livet og universet før kristendommen og før naturvitskap og psykologi? Vi skal særleg snakke om førkristen norrøn religion, samisk religion og det som blir kalla folketru, gjerne med ei eksistensiell vinkling. Eg som står bak er Eldar Heide, professor i norsk ved Høgskulen på Vestlandet og doktor i norrøn filologi. Det blir samtalar mellom meg og lekperson Gry Offernes og intervju med forskarar frå dei ulike faga som dekker feltet. Vi vinklar det mot forsking og held oss tett på kjeldene. eldar.heide@gmail.com