Arkenvmo
2 Followers
176 Episodes
Follow Share 
2
Followers
176
Episodes
Category: Religion & Spirituality
Last Update: 2023-12-03
Claim Ownership

Vi vill vara en kyrka för dig som bor i Värnamo eller städerna runt omkring. Här är alla välkomna och vi önskar vara en plats som inkluderar människor i hela livet. Vi möts till gudstjänster varje söndag. Predikan spelas in för att du ska kunna höra budskapet där du befinner dig.