த சுய் வகுப்பு

http://feed.cri.cn/rss/4ba3bc0a-2b96-4a23-bfb9-56008bc477d3

த சுய் வகுப்பு

த சுய் வகுப்பு

198 Followers
11 Episodes
Follow Share 
198
Followers
11
Episodes
Category: Education
Last Update: 2014-12-17
Claim Ownership

த சுய் வகுப்பு—தமிழ் மூலம் சீனம் கற்றுக்கொடுத்த பாடம். த சுய் என்பவரும் அவரது நண்பர்களும் சீன மொழியைக் கற்றுக் கொடுக்கும் காணொளி நிகழ்ச்சி. சீனாவில் புதிதாகவும் பிரபலமாகவும் பயன்படுத்தப்படும் சொற்களையும், வார்த்தைகளையும் இந்த சுவையான நிகழ்ச்சி மூலம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.