NimaToday | نیماتودی

https://anchor.fm:443/s/db6887c/podcast/rss

NimaToday | نیماتودی

NimaToday | نیماتودی

8 Followers
10 Episodes
Follow Share 
8
Followers
10
Episodes
Category: Podcasting
Last Update: 2020-07-04
Claim Ownership

در این فید دو پادکست «برداشت خوانی» و «خودکارخیابونی» منتشر می‌شود. ‌ برداشت خوانی نام مجموعه پادکستی است که در پاییز سال ۱۳۹۸ راه‌اندازی شده است. از اونجایی که خلاصه‌کردن کتاب شیوه‌های مختلفی داره، در این مجموعه پادکست تلاش می‌کنم هستۀ اصلی کتاب‌های حوزۀ کسب و کار رو تقریباً با مدل نقشۀ ذهنی خلاصه‌برداری کنم تا خوندن کتاب‌ها با هدف مرورکردن ساده و در زمان کمتر در دسترس خودم و شما باشه. ‌ خودکار خیابونی نام پادکستی است که در بهار ۱۳۹۹ راه‌اندازی شده. تو هر قسمت از این پادکست قراره دربارۀ یه موضوعی که یه سرش به شبکه‌های اجتماعی ختم می‌شه با یه متخصص زبده گپ بزنم.