ADHD-Podden

ADHD-Podden

253 Followers
25 Episodes
Follow Share 
253
Followers
25
Episodes
Category: Self-Help
Last Update: 2019-08-28
Claim Ownership

I ADHD-Podden vill Josefin Svensson nyansera bilden av den omdebatterade diagnosen genom att intervjua andra personer med ADHD inom olika branscher. Vi diskuterar olikheter, hur det är att leva med ADHD och om ADHD verkligen är en superkraft. Följ med när vi ifrågasätter myter, utmanar funktionshinder i vardagen och krossar ADHD-stigmat.


Kontakt: hello@adhdpodden.se

Adhdpodden.se

facebook.com/adhdpodden

instagram.com/adhdpodden