Deutsch - warum nicht?| قسمت اول | یاد‌گیری آلمانی | Deutsche Welle

http://rss.dw.com/xml/DKpodcast_dwn1_per

Deutsch - warum nicht?| قسمت اول | یاد‌گیری آلمانی | Deutsche Welle

Deutsch - warum nicht?| قسمت اول | یاد‌گیری آلمانی | Deutsche Welle

8 Followers
26 Episodes
Follow Share 
8
Followers
26
Episodes
Category: Podcasting
Last Update: 2007-08-15
Claim Ownership

دوره آموزش زبان "آلمانی، چرا که نه؟" ماجرای آندراس ،یک دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری، و همراه نامر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ئی آن ،Ex، است. این مجموعه درچهار قسمت هم برای ا

1 درس۲۶: من شما را دعوت می‌کنم 2007-08-15
Play

Download
2 درس۲۵: من باقیمانده را می‌پردازم 2007-08-15
Play

Download
3 درس۲۴: باز هم قهوه میل دارید؟ 2007-08-15
Play

Download
4 درس۲۳: آن که حرف می‌زند کیست؟ 2007-08-15
Play

Download
5 درس۲۲: و همسر وی؟ 2007-08-15
Play

Download
6 درس۲۱: من در شهر اسن بودم 2007-08-15
Play

Download
7 درس۲۰: بیمار هستید؟ 2007-08-15
Play

Download
8 درس۱۹: می‌خواهم بخوابم 2007-08-15
Play

Download
9 درس۱۸: هیچ چیز، بدون بار 2007-08-15
Play

Download
10 درس۱۷: ۴ عدد نوار، می‌شود ۴ مارک 2007-08-15
Play

Download
11 درس۱۶: امتحان کنید! 2007-08-15
Play

Download
12 درس۱۵: نوارها را هم می‌فروشی؟ 2007-08-15
Play

Download
13 درس۱۴: شما که به آخن می‌آیید؟ 2007-08-15
Play

Download
14 درس۱۳: بفرمایید، این کلید من! 2007-08-15
Play

Download
15 درس۱۲: دانشجو یا دربان؟ 2007-08-15
Play

Download
16 درس۱۱: باز هم چنین اطاقی؟ 2007-08-15
Play

Download
17 درس۱۰: اطاق خالی دیگری هم وجود دارد؟ 2007-08-15
Play

Download
18 درس ۹: این را می‌دانی که؟ 2007-08-15
Play

Download
19 درس ۸: اهل کجایی؟ 2007-08-15
Play

Download
20 درس ۷: آدم عجیبی هستی 2007-08-15
Play

Download